Dịch vụ hóa đơn – hóa đơn GTGT – hóa đơn VAT mới nhất tại Tp.HCM năm 2017

Cục thuế TP Hà Nội: Cải cách thủ tục hành chính thuế hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho NNT


Đối với Cục thuế Hà Nội, bên cạnh nhiệm vụ thu NS, công tác cải cách hiện đại hoá (CC-HĐH) luôn là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển. Tuy nhiên, trong từng giai đoạn nội dung CC-HĐH cũng khác nhau. Riêng giai đoạn 2010-2015 Cục thuế Hà Nội thực hiện cải cách toàn diện, trong đó áp dụng triệt để công nghệ thông tin hiện đại vào quản lý nhằm hướng tới lợi ích doanh nghiệp, giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho NNT và tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý… Chính cuộc cải cách này đã tạo cho Cục Thuế Thủ đô một sắc thái riêng, một diện mạo mới với những nhận thức thay đổi của cả cán bộ thuế và người nộp thuế về công tác thuế.

Chỉ có cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là triển khai thực hiện kê khai thuế điện tử mới đảm bảo được yêu cầu quản lý thuế trong tình hình mới khi số lượng người nộp thuế phát triển nhanh, trong khi nguồn nhân lực ngành Thuế phát triển không tương xứng, dẫn đến tình trạng quá tải trong công tác quản lý. Từ tháng 10/2009 Cục thuế bắt đầu triển khai thí điểm nộp hồ sơ khai thuế qua mạng và chính thức mở rộng từ năm 2010. Việc nộp hồ sơ khai thuế qua mạng đem lại lợi ích cho cả DN và cơ quan thuế: thủ tục nộp hồ sơ khai thuế đơn giản, nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, chi phí cho NNT; Cơ quan thuế xử lý tờ khai nhanh, chính xác, giảm thiểu lao động, norskpornoxxx thuận lợi cho việc lưu trữ hồ sơ và tra cứu dữ liệu, đặc biệt sẽ đáp ứng được nhu cầu tiếp nhận, xử lý hồ sơ của DN ngày càng tăng trong khi nguồn nhân lực chưa được bổ sung tương ứng. Với những tiện ích đó, số lượng DN tham gia khai thuế qua mạng đã tăng nhanh (Nếu như năm 2010 mới có 3.700 đơn vị chiếm tỷ lệ 3% số DN trên địa bàn, năm 2011, 2012, 2013 lần lượt là 12.000, 60.000, 89.000 tương ứng với tỷ lệ 11%, 55%, 83% số DN đang quản lý). Đến tháng 11/2014, Cục thuế Hà Nội đã hoàn thành chỉ tiêu Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính giao. Có thể nói, về cơ bản trên địa bàn Hà Nội hiện nay, các DN chỉ có 1 hình thức kê khai đó là kê khai và nộp hồ sơ khai thuế điện tử.


Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách, đồng thời giảm thiểu thủ tục hành chính, thời gian, chi phí cho NNT, Cục thuế còn triển khai Dự án hiện đại hóa quy trình quản lý thu, nộp thuế giữa Cơ quan Thuế – Kho bạc Nhà nước – Hải quan – Tài chính.Đây được coi là dự án cải cách toàn diện quy trình nghiệp vụ thu, nộp tiền thuế vào NSNN, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại. Đến nay, trên địa bàn Thành phố, hệ thống thu NSNN đã vận hành tốt, đường truyền dữ liệu thông suốt với trên 250.000 DN, tổ chức kinh tế và hộ kinh doanh cá thểđược thực hiện kết nối dữ liệu giữa cơ quan Thuế – Kho bạc Nhà nước và thực hiện thu qua Ngân hàng; tạo môi trường thuận lợi để số liệu về thu NSNN hàng ngày được đối chiếu khớp, đúng và cập nhật nhanh chóng, kịp thời, khắc phục tình trạng rủi ro thất lạc chứng từ của NNT trong quá trình luân chuyển. Đồng thời hỗ trợ cơ quan thuế trong việc theo dõi sát đúng tình trạng thu nộp tiền thuế. Đặc biệt, việc thực hiện dự án sẽ giúp NNT có thêm nhiều lựa chọn về địa điểm (tại 30 quận, huyện, thị xã đã có hàng trăm điểm thu của Ngân hàng).

Tiếp tục với công tác cải cách thu nộp, Cục Thuế đã xây dựng và đưa vào sử dụng ứng dụng “Công khai thông tin và hỗ trợ xác định nghĩa vụ nộp lê phí trước bạ ôtô, xe máy và nhà đất” trên internet tại địa chỉ: http://lephitruocba.han.gov.vn. Ứng dụng này đã hỗ trợ tích cực cho NNT và cơ quan Thuế. Với tiện ích ở bất kỳ đâu có mạng internet sẽ giúp NNT dễ dàng tra cứu, nắm rõ quy trình kê khai, quy định về mẫu biểu, hồ sơ, thủ tục; nắm rõ căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính; NNT có thể tự xác định chính xác số lệ phí trước bạ phát sinh khi nhập thông tin vào ứng dụng, làm cơ sở NNT chủ động tự kê khai hồ sơ, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cũng như số tiền nộp ngân sách trước khi đến cơ quan Thuế; tạo điều kiện và cơ sở cho NNT giám sát tiến độ cũng như quá trình xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế. Đồng thời, trên cơ sở ứng dụng này cơ quan Thuế có thể từng bước triển khai việc kê khai lệ phí trước bạ ôtô, xe máy và nhà đất qua mạng internet.

Ngoài ra, Cục thuế thường xuyên kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định của Chính phủ. Thực hiện tốt công tác niêm yết công khai danh mục TTHC thuế tại bộ phận “một cửa” của cơ quan thuế, đảm bảo công khai, minh bạch và rút ngắn thời gian giải quyết TTHC thuế cho NNT. Năm 2014, sau khi thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, số giờ tuân thủ về thuế của NNT giảm được 370 giờ/năm (giảm từ 537 giờ xuống còn 167 giờ). Phấn đấu năm 2015 Cục thuế sẽ tiếp tục rà soát đề nghị cắt giảm 10%, đơn giản hóa 20% thủ tục hành chính thuế theo chỉ đạo của Chính phủ; Tiếp tục đẩy mạnh khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu trên 95% doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng, trên 90% doanh nghiệp nộp thuế điện tử. Cục thuế phấn đấu tháng 9/2015 đạt tỷ lệ 90% số doanh nghiệp nộp thuế điện tử trên cả 3 tiêu chí:  90% Doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử; 90% tổng số tiền nộp thuế trong tháng bằng phương thức điện tử; 90% của số lượng chứng từ nộp thuế trong tháng được nộp bằng phương thức điện tử.

Thời gian tới, Cục thuế Hà Nội tiếp tục triển khai một loạt các giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý thuế theo đúng quy định, lộ trình của Chính phủ, của ngành, Cục thuế Hà Nội đã giúp các doanh nghiệp giảm thời gian thực hiện các TTHC và tạo điều kiện thuận lợi để NNT thực hiện nghĩa vụ về thuế. Đồng thời cơ quan thuế cũng nâng cấp được dịch vụ cung cấp cho người dân và doanh nghiệp lên mức 4 – mức cao nhất trong hệ thống dịch vụ công của khối cơ quan nhà nước.