Dịch vụ hóa đơn – hóa đơn GTGT – hóa đơn VAT mới nhất tại Tp.HCM năm 2017

Điều kiện sử dụng hóa đơn tự in

Hoadon.com.vn – Theo quy định tại khoản 2, Điều 6 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Thông tư số 13/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính thì một trong những điều kiện để sử dụng hóa đơn tự in của các doanh nghiệp có mức vốn điều lệ dưới 1 tỉ đồng là doanh nghiệp phải có phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ gắn liền với phần mềm kế toán, đảm bảo việc in và lập hóa đơn chỉ được thực hiện khi nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Để khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp này ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 1, Thông tư số 13/2011/TT-BTC, chỉ cần đảm bảo định kỳ hàng tháng dữ liệu từ phần mềm tự in hóa đơn phải được chuyển vào sổ kế toán để hạch toán doanh thu trước khi người nộp thuế nộp tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 24, Điều 25, Chương III, Thông tư số 153/2010/TT-BTC thì hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng kết thúc quý. Trường hợp tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thì không bị xử phạt, trường hợp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn thì tổ chức, cá nhân bị phạt ở mức phạt tối thiểu của khung tiền phạt quy định tại khoản 3, Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ (tức là 2 triệu đồng thay vì mức phạt trung bình là 6 triệu đồng như trước đây).

(chinhphu.vn)

Tìm với từ khóa:

  • điều kiện doanh nghiệp tự in hoá đơn
  • Dieu kien su dung hoa don tu in
  • điều kiện in được in hóa đơn
  • điều kiện để sử dụng hóa đơn điện tử
  • điều kiện doanh nghiệp tự phát hành hoá đơn năm.2015
  • dieu kien de cong ty tu in hoa don
  • DĐiều kiện được sử dụng hóa đơn điện tử
  • điều kiện tự đặt in hóa đơn GTGT
  • điều kiện doanh nghiệp tự in hoá đơn 2015
  • điều kiện được đặt in hóa đơn