Dịch vụ hóa đơn – hóa đơn GTGT – hóa đơn VAT mới nhất tại Tp.HCM năm 2017

Ông Nguyễn Văn Phụng – Vụ Trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp lớn – Tổng Cục Thuế phát biểu tại Hội thảo về Hóa Đơn Điện Tử

Ông Nguyễn Văn Phụng - Vụ Trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp lớn - Tổng Cục Thuế phát biểu tại Hội thảo về Hóa Đơn Điện Tử

Ông Nguyễn Văn Phụng – Vụ Trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp lớn – Tổng Cục Thuế phát biểu tại Hội thảo về Hóa Đơn Điện Tử