Dịch vụ hóa đơn – hóa đơn GTGT – hóa đơn VAT mới nhất tại Tp.HCM năm 2017

Pháp lý

Nhà in Song An là một trong những Nhà in được Cục thuế TP.HCM công nhận và giới thiệu trên Website của Cục thuế TP.HCM.  Công ty chúng tôi đã được Sở Thông tin -Truyền thông TP.HCM cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện in hóa đơn theo qui định hiện hành. 

Cong ty In Song An