Dịch vụ hóa đơn – hóa đơn GTGT – hóa đơn VAT mới nhất tại Tp.HCM năm 2017

Sửa đổi, bổ sung mới về quản lý thuế và hóa đơn chứng từ

Sửa đổi, bổ sung mới về quản lý thuế và hóa đơn chứng từ

(TBTCO) – Tổng cục Thuế giới thiệu những nội dung mới tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn nội dung về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn. Ảnh minh họa Những điểm mới được sửa đổi, bổ sung nhẳm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, giải quyết

1