Dịch vụ hóa đơn – hóa đơn GTGT – hóa đơn VAT mới nhất tại Tp.HCM năm 2017

Thí điểm hóa đơn điện tử tại 200 doanh nghiệp HCM – HN

Thí điểm hóa đơn điện tử tại 200 doanh nghiệp HCM – HN

Tổng cục Thuế vừa triển khai thí điểm việc lập hóa đơn điện tử cho 200 doanh nghiệp tại Hà Nội và TP.HCM.

Hóa đơn điện tử bị… thất sủng

Hóa đơn điện tử bị… thất sủng

Không cần in ấn, phát hành nhanh, gọn, lưu trữ dễ dàng nhưng đến nay tại TP HCM vẫn chưa doanh nghiệp nào đăng ký phát hành hóa đơn điện tử.

Từ 2015, nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán

Từ 2015, nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán

Hoadon.com.vn – Từ ngày 01/01/2015, các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh sẽ chỉ kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán

Làm sao tránh hóa đơn giả khi đặt in hóa đơn

Làm sao tránh hóa đơn giả khi đặt in hóa đơn

Hoadon.com.vn – Nhiều người lo lắng sau khi đơn vị nhận in hóa đơn xong thì các bản kẽm phải xử lý ra sao để đảm bảo đơn vị đó không phát hành thêm hóa đơn…

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn tự in

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn tự in

Ghi chú Không in phần này vào Thông báo phát hành: Sau khi đặt in xong. Hồ sơ nộp Cơ quan Thuế trước 5 ngày khi bắt đầu sử dụng gồm

Điều kiện sử dụng hóa đơn tự in

Điều kiện sử dụng hóa đơn tự in

Hoadon.com.vn – Theo quy định tại khoản 2, Điều 6 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Thông tư số 13/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính thì một trong những điều kiện để sử dụng hóa đơn tự in của các doanh nghiệp

Lợi ích hóa đơn điện tử: “Vẫn là câu hỏi”

Lợi ích hóa đơn điện tử: “Vẫn là câu hỏi”

Hoadon.com.vn – Đây là vấn đề đặt ra trong cuộc đối thoại giữa Phòng Thương mại Châu Âu (EuroCham) với Bộ Tài chính cuối tuần qua, liên quan đến chính sách doanh nghiệp tự in hóa đơn và việc hướng dẫn áp dụng.

Sử dụng hoá đơn đối với các trường hợp doanh nghiệp giải thể?

Sử dụng hoá đơn đối với các trường hợp doanh nghiệp giải thể?

Hoadon.com.vn – Theo Tổng Cục Thuế, hoá đơn đối với các trường hợp doanh nghiệp giải thể được hướng dẫn sử dụng như sau:

Tự in hóa đơn lợi hay hại?

Tự in hóa đơn lợi hay hại?

Tự in hóa đơn giúp doanh nghiệp chủ động hơn về in, phát hành và sử dụng hóa đơn chứng từ đồng thời đặt ra nhiều thách thức về mặt quản lý doanh nghiệp.

Lợi nhiều nhưng khó áp dụng khi sử dụng hóa đơn điện tử

Lợi nhiều nhưng khó áp dụng khi sử dụng hóa đơn điện tử

Hoadon.com.vn – Theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, các doanh nghiệp có thể lựa chọn hoá đơn tự in hoặc sử dụng phần mềm hoá đơn điện tử.