Dịch vụ hóa đơn – hóa đơn GTGT – hóa đơn VAT mới nhất tại Tp.HCM năm 2017

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn tự in

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn tự in

Ghi chú Không in phần này vào Thông báo phát hành: Sau khi đặt in xong. Hồ sơ nộp Cơ quan Thuế trước 5 ngày khi bắt đầu sử dụng gồm

Điều kiện sử dụng hóa đơn tự in

Điều kiện sử dụng hóa đơn tự in

Hoadon.com.vn – Theo quy định tại khoản 2, Điều 6 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Thông tư số 13/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính thì một trong những điều kiện để sử dụng hóa đơn tự in của các doanh nghiệp

1