Dịch vụ hóa đơn – hóa đơn GTGT – hóa đơn VAT mới nhất tại Tp.HCM năm 2017

Sửa đổi, bổ sung mới về quản lý thuế và hóa đơn chứng từ

Sửa đổi, bổ sung mới về quản lý thuế và hóa đơn chứng từ

(TBTCO) – Tổng cục Thuế giới thiệu những nội dung mới tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn nội dung về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn. Ảnh minh họa Những điểm mới được sửa đổi, bổ sung nhẳm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, giải quyết

Một số mặt hàng không áp thuế GTGT từ 1/1/2015

Một số mặt hàng không áp thuế GTGT từ 1/1/2015

Hoadon.com.vn – Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn áp dụng thuế GTGT từ ngày 1/1/2015 đối với một số mặt hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định mới về thuế.

1