Dịch vụ hóa đơn – hóa đơn GTGT – hóa đơn VAT mới nhất tại Tp.HCM năm 2017

Từ 01/01/2015, DN không phải nộp bảng kê mua vào, bán ra của tờ khai thuế GTGT

Từ 01/01/2015, DN không phải nộp bảng kê mua vào, bán ra của tờ khai thuế GTGT

Hoadon.com.vn – Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

1