Dịch vụ hóa đơn – hóa đơn GTGT – hóa đơn VAT mới nhất tại Tp.HCM năm 2017

Một số mặt hàng không áp thuế GTGT từ 1/1/2015

Một số mặt hàng không áp thuế GTGT từ 1/1/2015

Hoadon.com.vn – Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn áp dụng thuế GTGT từ ngày 1/1/2015 đối với một số mặt hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định mới về thuế.

Cá nhân, hộ kinh doanh vẫn được mua hóa đơn thuế 2015

Cá nhân, hộ kinh doanh vẫn được mua hóa đơn thuế 2015

Hoadon.com.vn – Tổng Cục thuế vừa gửi công văn cho Cục thuế các địa phương, hướng dẫn thực hiện sử dụng hóa đơn của các cá nhân, hộ kinh doanh trong năm 2015.

Mua hàng có nhất thiết cần hóa đơn?

Mua hàng có nhất thiết cần hóa đơn?

Hoadon.com.vn – Công văn ngày 16-12 của Tổng cục Thuế khẳng định việc cần sử dụng hóa đơn của cá nhân kinh doanh trong năm 2015 vẫn tiếp tục như cũ nhưng sau đó thế nào thì chưa rõ.

Từ 01/01/2015, DN không phải nộp bảng kê mua vào, bán ra của tờ khai thuế GTGT

Từ 01/01/2015, DN không phải nộp bảng kê mua vào, bán ra của tờ khai thuế GTGT

Hoadon.com.vn – Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

Hóa đơn điện tử bị… thất sủng

Hóa đơn điện tử bị… thất sủng

Không cần in ấn, phát hành nhanh, gọn, lưu trữ dễ dàng nhưng đến nay tại TP HCM vẫn chưa doanh nghiệp nào đăng ký phát hành hóa đơn điện tử.

Từ 2015, nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán

Từ 2015, nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán

Hoadon.com.vn – Từ ngày 01/01/2015, các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh sẽ chỉ kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán

Sử dụng hoá đơn đối với các trường hợp doanh nghiệp giải thể?

Sử dụng hoá đơn đối với các trường hợp doanh nghiệp giải thể?

Hoadon.com.vn – Theo Tổng Cục Thuế, hoá đơn đối với các trường hợp doanh nghiệp giải thể được hướng dẫn sử dụng như sau: